TAHSİLAT MAKBUZU- SİPARİŞ FİŞİ

TAHSİLAT MAKBUZU:

Para, mal, kıymetli evrak, vb. kıymetlerin teslim alındığını ispat etmek için düzenlenen makbuzdur.

TEDİYE MAKBUZU:

Para, mal, kıymetli evrak, vb. kıymetlerin teslim edildiğini ispat etmek için düzenlenen makbuzdur.

SİPARİŞ FİŞİ:

Satıcıya, belirtilen malları, belirli teslim ve ödeme koşulları ile işletmeye gönderme ve faturayı düzenleme yetkisi veren belge.

tel (312) 311 25 84mail matbaa06@gmail.comDERNEK BELGELERİ, ALINDI BELGESİ

Dernekler tarafından bastırılacak Alındı Belgeleri, Gider Makbuzları, Ayni Yardım Teslim Belgeleri ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri.

Anlaşmalı Matbaalar, Yönetmelik ve bu Tebliğde belirtilen usullerin dışında derneklerin alındı ve teslim belgelerini basamazlar. Alındı ve teslim belgelerinde, bu belgeleri  basan basımevinin adı veya unvanı, adresi, telefon numarası, bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve vergi sicil numarası ile basım yılı belirtilir.

Basımevleri, bastıkları alındı ve teslim belgelerinin seri ve sıra numaraları ile cilt adetlerini, onbeş gün içinde derneğin yerleşim yerinin bulunduğu mülki idare amirliğine bir örneği ile birlikte bildirmek zorundadırlar. Ankara Erdem Matbaası, Dernek Belgelerini basmaya yetkilidir.

Bastırılacak alındı ve teslim belgelerinin seri ve sıra numarası ile adetleri, A serisi ve 0000001 sıra numarasından başlamak üzere derneğin yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Alındı ve teslim belgelerinin her birinin seri ve sıra numaralarının birbirini takip etmesi zorunludur.

Alındı ve teslim belgelerinin bastırılması dernek yönetim kurulu başkanı veya sayman üyesi tarafından yazılı olarak ilgili basımevinden istenir. Bu yazıda konu ile ilgili yönetim kurulu kararının tarih ve sayısı, bastırılmak istenilen belgelerin seri ve sıra numaraları ile cilt adetleri belirtilir.


Dernek Makbuzları Bastırılması İçin;

1- Dernek Karar Defteri İlk Sayfa Fotokopisi, 2- Alınan Kararın Fotokopisi, 3- Kaşe...Gereklidir.

tahsilaty makbuzu fiyat listesiMALİYE ANLAŞMALI  MATBAAmatbaa fatura, ankarada matbaaERDEM MATBAASIMALİYE ANLAŞMALI MATBAA
Ana SayfaMaliye-Anlaşmalı-İşlerTahsilat-MakbuzuAntetli - ZarfKartvizit-BroşürİletişimMatbaa Web Siteleri
matbaa06@gmail.comKazım Karabekir Caddesi, Kültür Çarşısı No: 43-44 Giriş Kat AKM Metro Karşısı  Tel: 0312  311 25 84  E-Mail: matbaa06@gmail.com  İskitler Altındağ / ANKARA0555 144 25 84dernek makbuzu fiyat listesiankarada matbaaERDEM MATBAASIMALİYE ANLAŞMALI MATBAA
İletişimSite HaritasıWeb Siteleri